AccurioPro Flux Premium


Základný nástroj optimalizácie automatizácie pracovných postupov


Softvér AccurioPro Flux Premium, ktorý používa tlačový pracovný postup založený na lístkoch úloh, poskytuje zákazníkom nástroj na jednoduché a pohodlné objednávanie tlačových produktov. Používatelia môžu posielať tlačové úlohy priamo zo zdrojovej aplikácie na tlačové pracovisko prostredníctvom podnikového intranetu. Operátori si môžu pri správe všetkých prichádzajúcich úloh vyberať zo širokej škály inteligentných tlačových funkcií.


AccurioPro Flux Premium Workflow

Všeobecné

Všeobecné
 • Centrálny zoznam tlačových úloh
 • Súčasná práca
 • Vytváranie zostáv

Šablóny

Šablóny
 • Priraďovanie úloh na základe pravidiel
 • Automatická tlač

Popis zákazky

Popis zákazky
 • Odosielanie tlačových úloh prostredníctvom klientov

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium

Voliteľné doplnky

 • Flux Accounting Connector
  Integruje externé účtovné riešenia do tlačového pracovného postupu. Prepája softvér AccurioPro Flux Premium s účtovnou aplikáciou Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) alebo PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Umožňuje ďalším operátorom pracovat súčasne na centrálnom zozname úloh. Pre každého ďalšieho operátora sa vyžaduje jedna licencia pre doplnok Flux Multi Seat (maximálne 10).
 • Flux Preflight Connector
  Integruje externé moduly predbežnej kontroly súborov pre proces tlače s cieľom vyriešenia problémov so súbormi PDF a zabránenie výrobným chybám. Pripája sa k aplikáciám pdfToolbox (Callas) a PitStop (Enfocus).

Ako vám môže AccurioPro Flux pomôcť?

Softvér AccurioPro Flux Premium, ktorý používa tlačový pracovný postup založený na lístkoch úloh, poskytuje zákazníkom nástroj na jednoduché a pohodlné objednávanie tlačových produktov. Používatelia môžu posielať tlačové úlohy priamo zo zdrojovej aplikácie na tlačové pracovisko prostredníctvom podnikového intranetu. Operátori si môžu pri správe všetkých prichádzajúcich úloh vyberať zo širokej škály inteligentných tlačových funkcií.

Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

AccurioPro Flux Premium brožúra