AccurioPro Flux Premium

RIAĎTE SVOJ PRACOVNÝ POSTUP TLAČOVÉHO PROJEKTU


Základný nástroj na optimalizáciu automatizácie pracovných postupov.


 • AccurioPro Flux Premium poskytuje centrálny bod kontroly, vrátane automatizácie pracovných postupov a analýzy pracovného zaťaženia. Je optimalizovaný pre použitie v CRD a interných tlačiarňach verejných inštitúcií, univerzít a korporácií a poskytuje základný nástroj na minimalizáciu nákladov a maximalizáciu návratnosti investícií.


AccurioPro Flux Premium Workflow

Všeobecne

Všeobecne
 • Odosielanie tlačových úloh prostredníctvom klientov
 • Sledovanie stavu
 • Spolupráca viacerých operátorov
 • Analýza dát

Zásady a pravidlá tlače

Zásady a pravidlá tlače
 • Zásady tlače
 • Pravidlá tlače
 • Preflight

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium

Možnosti

 • Flux Accounting Connector
  Integruje externé účtovné riešenia do pracovného postupu tlače. Pripája AccurioPro Flux Premium k účtovným aplikáciám Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) alebo PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Na povolenie simultánnej práce na centrálnom zozname úloh (max. 10) je potrebná licencia One Flux Multi Seat na každého ďalšieho operátora.
 • Flux Preflight Connector
  Integruje externé preflight motory na opravu problémov PDF a na zabránenie chybám pri výrobe. Pripojí k pdfToolbox (Callas) a PitStop (Enfocus).
 • Flux Raster Editor
  Tento pokročilý editor umožňuje editovať dokumenty na báze image / raster. Umožňuje typické operácie úpravy obrázkov (napríklad vyhladenie, korekcia, štetec, guma, čiara, výplň) pre jednu a viaceré strany.

Ako vám môže AccurioPro Flux pomôcť?

Softvér AccurioPro Flux Premium, ktorý používa tlačový pracovný postup založený na lístkoch úloh, poskytuje zákazníkom nástroj na jednoduché a pohodlné objednávanie tlačových produktov. Používatelia môžu posielať tlačové úlohy priamo zo zdrojovej aplikácie na tlačové pracovisko prostredníctvom podnikového intranetu. Operátori si môžu pri správe všetkých prichádzajúcich úloh vyberať zo širokej škály inteligentných tlačových funkcií.

Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

AccurioPro Flux Premium brožúra
AccurioPro_Flux_Premium_Output_Manage-thumbnail