Online sprievodca médiami

 
Kompatibilné tlačové médiá pre váš systém Konica Minolta

Online sprievodca médiami poskytuje rýchly prehľad testovaných substrátov pre váš tlačový systém. Podrobné informácie o substráte a výsledku testu sú na dosah ruky a pripravené na jednoduché stiahnutie. Zahŕňa to profil papiera na stroji, ako aj export jednotlivých sprievodcov médiami.
Celkové hodnotenie* Normálne hodnotenie  

Trieda hodnotenia:
1, Jednoduché

Trieda hodnotenia:
2,3,4
 
A+   Vynikajúci tlačový výsledok; odporúčaný substrát
A a Vynikajúci tlačový výsledok
B b Prijateľný tlačový výsledok
B- b- Prijateľný tlačový výsledok, odporúčané špeciálne nastavenia
C c Neprijateľný výsledok, môžu nastať problémy

*Pre Celkové hodnotenie sa substráty testujú vo zvýšenom počte

VYHLÁSENIE


1. Všeobecné informácie:
Uvedené substráty boli testované v strediskách pre hodnotenie médií Konica Minolta v súlade s hodnotiacimi štandardmi definovanými spoločnosťou Konica Minolta, Inc. Japan. Certifikácia sa zameriava na kvalitu výstupného obrazu, posuv materiálu a transportnú schopnosť. Pre viac podrobností sa zákazníci môžu obrátiť na miestneho dodávateľa médií alebo na svojho obchodného zástupcu Konica Minolta.

2. Doplňujúce informácie:
Je potrebné poznamenať, že zloženie alebo povaha testovaného substrátu niekedy podliehajú zmenám výrobcu. Odporúčania týkajúce sa substrátu sa preto vždy vzťahujú na povahu produktu použitého počas uvedeného skúšobného obdobia. Spoločnosť Konica Minolta výrazne odporúča, aby zákazníci pred výrobou vytlačili malý počet listov, aby potvrdili, či spĺňajú požadovanú kvalitu alebo nie. Malo by sa vziať do úvahy, že natierané, predtlačené, kované alebo štruktúrované papiere a nepapierové substráty (napr. samolepiace papiere, samolepiace štítky, PE, polyesterové a PVC fólie) – najmä ak sa používajú vo veľkom alebo dlhšom období – môžu spustiť chemické a/alebo tepelné procesy v tlačovom systéme, čo môže spôsobiť poruchu alebo predčasné opotrebenie určitých komponentov. Ak sa tlačový systém použije primárne alebo výhradne na tento účel, je to na výhradné riziko a zodpovednosť zákazníka. Akákoľvek strata funkcie alebo kvality, ktorá s ňou súvisí, nepredstavuje chybu tlačového systému, pokiaľ spoločnosť Konica Minolta testovala kritické tlačové médium – a ak je to potrebné – pre daný objem za časovú jednotku uvoľnenú na použitie.

3. Záruka a zodpovednosť
Ak sa uvedený substrát použije mimo konkrétnych skúšobných podmienok alebo bez ohľadu na vyššie uvedené „Doplňujúce informácie“, z predložených odporúčaní pre substrát sa nedá odvodiť žiadna záruka ani nárok na náhradu škody voči spoločnosti Konica Minolta. V prípade problémov s kvalitou tlače a posúvateľnosti spôsobených operáciami, ktoré presahujú popis produktu, papiera alebo tlačových údajov, spoločnosť Konica Minolta neposkytuje na uvedené substráty žiadne výkonnostné ani iné záruky.