Key Account Manager

Bratislava, plný úväzok

Key Account Manager

Key Account Manager

Job role:

 • Overall responsibility for the management and results for existing customers
 • Relationship building with new and existing key customers of Konica Minolta
 • Identifying trends and develop strategies to outperform the competition
 • Project management – the responsibility for the successful implementation
 • Identifying key areas for improvement in the sales process
 • Spotting the market opportunities for new customers and advising the team on the trends in the area
We expect:
 • At least 5 years of proven working experience with key accounts
 •  (ideally in the field of systems integration or ITS)
 • English language on advanced level is a must
 • Focus on relationship building, proven achievements in acquiring of the new key client
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Self-Starter – ability to execute and implement changes
 • Strategic thinking in sales and business development
 • Drive and initiative, self-motivated, results and actions oriented person
 • Winning approach and positive thinking
We offer:
 • Opportunity to grow
 • Motivational bonus scheme
 • Company car
 • Professional growth taken care of by internal and external trainings
 • Great team of skilled professionals
 • Shortened working hours on Friday
 • Multi-Sport card partially paid by the employer
 • Healthy days
 • Teambuilding activities during and after work
 • Financial bonus during the life and work anniversary
Basic minimum salary is 2000 € (can be higher based on experience and expertise). Moreover, our pay scheme includes variable part of the salary, which can be more than 100% of the basic salary (based on seniority and skills).
 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Key Account Manager

Prosím, vyplňte nasledovný kontaktný formulár a priložte svoj životopis.

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.konicaminolta.sk v rámci počítačovej siete internet. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.ODOSLANÍM FORMULÁRA ZÁROVEŇ VYJADRUJEM SÚHLAS SO SPRÁVOU, SPRACOVANÍM A UCHOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL. S R.O.

Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel. Plné znenie našich Zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.

Polia označené * sú povinné!

Poznámka - vaše aktuálne nastavenie cookies vás vylúčia z prijímania propagačných noviniek e -mail! Chcete -Li tieto aktualizácie povoliť, aktualizujte nastavenia cookies.